Kargo İtalya – Yunanistan

Ankona | Venedik | Bari | Oniki Adalar

Kerkira | İgumenitsa | Patra

GreECE

Yük taşımacılığı

Attica Group aynı zamanda ticari kullanıma yönelik tüm araçlar için tasarlanmış gemilerle yük taşımacılığı sektöründe faaliyet göstermektedir.
(Tır, kamyonlar, kamyonetler ve özel taşımalar)

Fiyat teklif talebi/bilgi almak için liman acentelerimizi arayınız:

  • Ankona 0039.071.2072275 numarasından.
  • Venedik 0039.041.5221216 numarasından.

Veya buradan ticari aracınız için fiyat teklifi isteyebilirsiniz.

Firma önceden haber vermeksizin zaman çizelgesini
veya tarifeleri değiştirme hakkını saklı tutar.

Bize mesaj gönderin

Size kısa sürede cevap verecek olan operatörlerimizden birine iletilecektir

Privacy Policy

Rezervasyonlar ve Ofisler

porto-ancona-anek-terminal

ANKONA

ANEK LINES ITALIA S.R.L. 
Stazione Marittima
di Ancona

Via Einaudi 2/3 – Box n° 4
Tel: +39 071.2072275 
Fax: +39 071.2076387 
E-mail: portoan@anekitalia.com

uffici anek venezia fusina

VENEDİK

ANEK LINES ITALIA S.R.L.
TERMINAL FUSINA FERRIES
Via Dell’ Elettronica
30176 Fusina (VE)
Tel. +39 041.5221216
Fax: +39 041.2419247
E-mail: portove@anekitalia.com

Yararlı Bilgiler

Gemiye biniş ve taşımacılık

GEMİYE BİNİŞ
Sürücüler kalkış saatinden en az iki saat önce; rezervasyon onayı, taşınan mallara ilişkin belgeler ve geçerli kimlik belgeleri ile Anek Lines liman ofislerinde hazır olmalıdır. Gecikme durumunda rezervasyonun iptal olmaması için tahmini varış zamanını bildirmek için liman ofisi ile iletişime geçmelidirler.
Sürücüler, liman ofisinden seyahat belgelerini aldıktan hemen sonra kendi araçları ile Anek Lines için iskelede ayrılan park alanına gitmek zorundadılar. Biniş işlemleri başladıktan sonra araçlarını terk etmeleri kesinlikle yasaktır, aksi takdirde binişin kaçırılmasından firma sorumlu değildir.
Rezervasyonun eksik olması veya gemide yeterli garaj alanı bulunmaması durumunda, liman ofisine başvurarak, önceliğin üyelik sırasına bağlı olacağı şekilde bekleme listesine girebilirsiniz.

BİLGİLER
Anek Lines gemilerinin kamyonlar için iki ana garajı vardır. Her aracın gemiye biniş yapacağı saate ve yerleşeceği alana gemi yetkili personeli karar verir. Her türlü özel ihtiyaçlar gemi personeline biniş işlemlerinin başlaması ile bildirilmelidir.
Frigorifik kasalı kamyonlar için 380 voltluk elektrik prizleri mevcuttur. Taşıtları için elektriğe ihtiyacı olan şoförler uygunluk durumuna bağlı olmak üzere aracı elektriğe bağlayacak olan yetkili gemi personeline durumu bildirmelidirler. Her durumda aracı terketmeden önce düzgün çalıştığını kontrol etmek araç sürücüsünün sorumluluğundadır.
İzin verilen maksimum yükseklik 4,5 mt.

TEHLİKELİ YÜKLER
Ankona-Yunanistan ve Venedik-Yunanistan güzergahlarında tehlikeli madde taşımacılığına izin verilmemektedir.

OLANDIŞI KARGO
Araç uzunluğunun 18,5 metreyi geçmesi, genişliğinin 2,5 mt yi aşması veya azami dingil ağırlığının 12 ton üzerine çıkması durumunda kargo olağandışıdır. Olağandışı kargo rezervasyon ve fiyatlandırmaları kargo rezervasyon ofislerinde yapılır. 

Genel Koşullar

Genel Taşımacılık Koşulları

Tanım
1. Bu araç taşıma makbuzunda kullanılan her “Gönderici” terimi, Gönderici, Alıcı, Teslim Alıcı, Taşıma Makbuzu Sahibi ve Araç Sahibini içerdiği kabul edilir.

Üstünlük Hükmü
2.Taşıma Yunanistan yasalarına tabiidir ve Göndericinin özel olarak bildiğini ve kabul ettiğini beyan ettiği hüküm ve istisnalara tabidir.

Yük Beyanı
3. Taşıtın (Traktör veya kamyon ve treyler) mallar veya içerdiği tüm nesneler, sözleşmede kapsamında tek bir yükleme birimi olarak kabul edilir, bu taşıyıcının bilgisi veya onayı anlamına gelmez ve taşıyıca hiçbir sorumluluk atfedilemez.

Sorumluluk Süresi
4. Taşıyıcı veya vekili, araçta, gemiye binişten önce veya gemiden tahliyesinden sonra meydana gelebilecek kayıp veya hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Yüklemenin Başarısızlığı Durumu
5. Taşıyıcı tarafından rezervasyonun onaylanmış olması ve ilgili ödemenin tamamının veya bir kısmının alınmış olması, geminin yüklemeye hazır olduğunu veya aracın kesinlikle yükleneceği anlamına gelmez. Gerçek yükleme geminin harekete geçmesini ve yükleme işleminin gerçekleşmesini engelleyecek koşullara bağlı olarak gerçekleşecektir. Yüklemenin gerçekleşmemesi durmunda, taşıyıcı hasar tazminat talepleri veya başka herhangi bir ek ücret ödemeden yalnızca tarafına ödenmiş olan tutarı iade etmekle yükümlüdür.

6. Taşıtlar hem nakliye için gerekli tüm belgeler ve gümrük işlemleri tamamlanmış olarak hem de navlun ödemesine ilişkin belgeleri ile, planlanan gemi kalkış saatinden en az 4 saat öncesinde geminin yakınında olmalıdırlar, göndericinin elinde olmayan nedenlerle gerçekleşmiş olsa dahi herhangi bir gecikme olması durumunda kaptan yüklemeyi kabul etmeme hakkına sahiptir. Ayrıca göndericinin, elinde olmayan nedenlerden dolayı olsa bile belirtilen sürede yüklemeye hazır olmaması durumunda ücretin tam iadesini yapacaktır. Her iki durumda da taşıyıcılık sözleşmesi feshedilmiş olacaktır.

7. Gönderici, aracın yükü güvenli bir şekilde istiflenmiş ve gerektiği şekilde bağlanmış, gemiye ve üçüncü kişilere karşı kendi sorumluluğu altında olacak şekilde emniyetli olarak kapatılmış, gemiye yüklenmeye hazır olarak yükleme noktasında olacaktır.

8. Araçlar, kaptanın talimatlarını izleyerek gemiye yüklenecektir.

9. Kaptan, bir taşıtın yüklenmesini reddetmeye karar verme hakkına sahiptir ve göndericiye, ödemiş olduğu taşıyıcılık hizmeti ücretinin iadesi dışında herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü değildir. Eğer yüklemenin reddedilme nedeni, yükün hatalı olarak istiflenmesi, aracın vites, freninde arıza olması veya aracın herhangi bir parçasının göndericinin beyan ettiğine uygun olmaması veya gönderici veya çalışanlarının yarattığı nedenlerden ötürü olursa, taşıyıcı ücretin tamamını elinde tutma hakkına sahiptir ve taşıyıcılık sözleşmesi feshedilmiş olacaktır. Taşıtın yüklenmesi, herhangi bir rezervasyon olmaması durumunda bile, aracın düzgün bir şekilde çalışmakta olduğu, düzgün bir şekilde istiflenmiş olduğu, göndericinin beyanının doğruluğu vb konularda taşıyıcının veya vekilinin onayı veya bilgisi olduğu anlamına gelmemez ve gemiye ve üçüncü kişilere karşı, herhangi bir sorumluluk taşıyıcıya atfedilemez.

Gemiye Yüklenmesi ve Geminin Boşaltılması
10. Gönderici aracını gemiye yükü düzgünce istiflenmiş olarak, gerekli bakım ve masrafları kendi sorumluluğunda olarak getirecektir. Gönderici ve alıcı, indirme limanında taşıtı indirecek ve teslim alacaklardır, bu sorumluluk üçüncü kişilere karşı olması halinde dahi hiçbir şekilde taşıyıcıya atfedilemez. Taşıtın sürücüsü veya gemi çalışanı veya üçüncü bir şahıs tarafından indirilen treylerın sürücüsü de gönderici ve alıcı adına hareket etmektedir ve sürücünün ilgili aracın yüklenmesi, indirilmesi, parkı sırasında meydana getirebileceği zararlar Göndericinin sorumluluğundadır. Yüklemeden önce veya sonra, aracın limanda bekleyişine ait bakım, masraf ve sorumluluk Göndericiye aittir.
11. Taşıta geminin güvertesinde oluşturulan veya gemi mürettabatının hatası sonucu oluşan zararlar olması durumunda sorumluluk taşıyıca aittir ve zararı ödemekle yükümlüdür. Hasar, Gönderici veya Alıcının belirlediği şahitler tarafından veya usulüne uygun olarak imzalanan “ARAÇ HASAR RAPORU” ile kanıtlanmalıdır, Taşıyıcı hiçbir şekilde taşıttaki yükün hatalı veya aşırı yüklenmiş olmasından kaynaklanan mücbir sebeplerden doğacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
12. Taşıtlar kapıları kilitlenmemiş olacak, kontak anahtari tekerleğin içinde asılı olacak ve sürücü kabininde hiçbir eşya bırakılmayacaktır. Acil bir durumda sürücüler kaptanın emir ve talimatlarına uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdürler.
13. Geminin varış limanında, sürücüler ve/veya alıcılar, nakliye belgelerini aldıktan sonra (zamanında ve diğer araçların çıkışını aksatmadan veya geciktirmeden) araçlarını teslim almalıdırlar. Eğer sürücü/alıcı aracı zamanında ve hızlı bir şekilde gemiden çıkaramazsa, gemi aracı geminin bulunduğu rıhtıma bırakacaktır ancak bu durumda risk, masraf ve sorumluluk tamamen gönderici veya alıcıya aittir. Araç rıhtımda kapıları kilitlenmemiş olarak ve kontak anahtarları tekerleğin içinde asılı durumda bırakılacaktır, bunun riski veya olası masrafları tamamen alıcıya aittir. Anek Lines A.Ş. veya acentası aracı güvenlikli veya güvenliksiz herhangi bir park alanına bırakmakta serbesttir (ancak zorunlu değildir) ve burada risk ve olası masraflar alıcıya aittir, alıcı varsa yapılan masrafları ödedikten sonra aracını teslim alabilecektir.

Taşıyıcının Kimliği
14. Bu Taşıma Makbuzu(VTR)’nun kanıtladığı sözleşme , Gönderici ve burada adı geçen Geminin Sahibi (veya yetkilisi) arasındadır ve bu nedenle, söz konusu Gemi Sahibi, geminin ve deniz durumunun koşullarının elverişli olup olmamasından bağımsız olarak yalnızca taşımacılık sözleşmesinde geçen hükümlerden birinin ihlali veya yerine getirilmemesinden kaynaklanan herhangi bir zarar veya ziyandan sorumludur. Eğer, yukarıda söylenilenlere rağmen, taşıyıcı veya yüklenilen aracın garantörü üçüncü bir taraf ise, Yasanın ve bu Taşıma Makbuzunun öngördüğü tüm sınırlamalar ve imtiyazlar ve sorumluluklar ona ait olacaktır. Ayrıca Taşıma Makbuzu’nu Kaptan için ve adına hazırlayan temsilcilerin işlemde esas sorumlu olmadıkları kabul edilmiştir. Söz konusu temsilciler, ne taşıyıcı ne de aracın garantörü olarak, sözleşme veya taşımacılıktan doğan hiçbir sorumluluk altında değillerdir.

Yolculuğun Kapsamı
15. Amaçlanan yolculuk doğrudan rota ile sınırlı olmayacak, geminin bakımı veya mürettabata yardım gerekmesi gibi servisle alakalı makul sebepler için, herhangi bir liman veya herhangi bir yerde işlem yapılması, durma, geri dönme veya yavaşlama durumları da dahil olacaktır.

Geminin Değiştirilmesi, Aktarma ve Nakliye
16. Önceden beyan edilmiş veya edilmemiş olsa dahi, Taşıyıcı aracı söz konusu varış limanına, gemiyle veya Taşıyıcıya veya başkasına ait başka bir gemiyle veya diğer taşıma araçlarıyla doğrudan veya aktarmalı olarak taşıma özgürlüğüne sahiptir. Ayrıca masrafları Taşıyıcıya ancak riski Göndericiye ait olmak üzere aracı varış limanının dışına taşımak, aktarmak, indirmek, denizde veya karada depolamak, geri yüklemek ve sevketmek hakkına sahiptir. Aracın nihayi varış noktası geminin boşaltma limanınından farklı ise, Taşıyıcı yalnızca nakliye acentesi olarak hareket eder. Taşıyıcının sorumluluğu nakliyenin yalnızca gemisinde, kendi yönetimi altında olan kısmına aittir dolayısıyla nakliyenin geri kalan bölümünde navlun ücreti tarafından alınmış olsa dahi oluşabilecek zarar ve ziyanlar için Taşıyıcıya herhangi bir sorumluluk atfedilemez veya bilgi sahibi olması beklenemez.

Nakliye ücreti (navlun) ve ücretler
17. (a) Ödenebilir nakliye ücreti, mevcut durumda ödemesi yapılmış olsa da olmasa da, aracın gemiye yüklenmesi ile hakedilmiş kabul edilir ve herhangi bire durumda iadesi mümkün değildir. Bu sözleşmeden doğan, Taşıyıcının alması gereken herhangi bir ödeme olması durumunda, bu ödemenin masraf oluşur oluşmaz yapılması gerektiği kabul edilmiştir.
Faiz, nakliye ücreti (navlun) ve masrafların ödenmesi gereken günden itibaren geçerli olacaktır.
(b) Taşınan malların miktarına, araç ağırlığına ve tonaja göre gemiden talep edilebilecek olan her türlü masraf, gümrük vergisi, vergi ve harçlar Gönderici tarafından ödenecektir.
(c) Gönderici, gümrük veya ithalat/ihracat yönetmeliklerine uyulmamasından dolayı Taşıyıcının, geminin veya aracın uğrayabileceği zararların, para cezası ve/veya ziyanların ödenmesinden sorumludur.

Sınırlı Sorumluluk
Listelenen ücretler ve zaman çizelgeleri, baskı zamanındaki koşullara göre düzenlenmiştir. Basım tarihinden sonra herhangi bir koşulun değişmesi durumunda, firma zaman çizelgesinde değişiklik yapma ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerden kaçınma hakkını saklı tutar. Muhtemel sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, müşteri yaptığı ödemelerin tam iadesini alma hakkına sahiptir. Ancak şirket, bu durumun doğurabileceği zararları ödemekle yükümlü değildir. Yakıt ücretleri, kur dalgalanmalı veya diğer öngörülmemiş durumlarda, şirket önceden haber verilmeksizin ücretlerde değişiklik yapma hakkını sahip tutar.

Teminatlar
18. Taşıyıcı bu sözleşme uyarınca doğan herhangi bir ücret için ve tazminatların karşılığında haciz durumunda teminat olarak aracı içeriği ile beraber özel olarak veya açık arttırma ile satma hakkına sahiptir.

Hükümet Talimatları, Savaş, Salgın, Hastalık, Don, Grev, vb
19. (a) Kaptan ve Taşıyıcı, bu sözleşme kapsamında tanınan herhangi bir Hükümet, yetkili veya Hükümet adına hareket eden yetkililerden gelen emir, direktif veya önerilere uymak veya gemideki garanti şartları altında emir,direktif ve öneriler vermekte serbesttir.
(b) Taşımacılığın, gemiyi veya gemideki herhangi bir aracı ele geçirme, hasar veya gecikme riskine maruz bırakması, savaş veya savaş benzeri operasyonlar, abluka, isyanlar, sivil kargaşa veya korsanlık veya gemideki herhangi bir kişinin hayatını kaybetmesi veya tehlikeye sokması veya bu tarz bir riski oluşturması durumunda Kaptan aracı yükleme limanı veya herhangi bir güvenli limanda gemiden indirme hakkına sahiptir.
(c) Salgın, karantina, iş gücü engelleri, grevler, lokavtlar veya doldurma ve boşaltma kıyısında oluşan zorluklar geminin güvenlikli bir şeklide ve zamanında, limandan ayrılmasını veya boşaltma işlemini yaparak tekrar harekete çıkmasını engelleyecek durumda olursa, Kaptan gemiyi yükleme limanında veya herhangi bir uygun limanda boşaltabilir.
(d) Bu fıkra hükümleri uyarında Taşımacılık Makbuzu (vtr) nun düzenlendiği aracın gemiden indirilmesi ile sözleşmenin yerine getirilmiş olduğu anlamına gelir. Bu fıkra uyarınca, boşaltmanın gerçekleşmesi durumunda, herhangi bir ekstra masraf oluşursa, bunlar nakliye ücretine (navlun) ek olarak Gönderici tarafından ödenecek, nakliye ücreti ile beraber varsa yapılan servisler için uygun bir tazminatta oluşabilir.
(e) Bu fıkrada belirtilen herhangi bir durumun gerçekleşmesi veya geminin benzeri bir nedenden ötürü güvenlikli ve rötarsız olarak yükleme limanına ulaşamaması veya girememesi durumunda veya bakıma girmek zorunda kalması durumlarında, Taşıyıcı Taşımacılık Makbuzu (vtr) kesilmeden, sözleşmeyi iptal edebilir.
(f) Mümkünse Göndericiye bilgi verilecektir.

Taşıyıcının Çalışanları ve Temsilcilerinin İstisnaları ve Muafiyetleri
20. Burada belirtildiği üzere, Taşıyıcının hiçbir çalışanı veya acentası, (taşıyı tarafından belirli dönemlerde çalıştırılan bağımsız yükleniciler dahil), hiçbir koşul altında çalışırken yaptıkları hareket, ihmal veya göreviyle bağlantılı herhangi bir eyleminden doğrudan veya dolaylı olarak oluşabilecek Göndericinin herhangi bir zarar veya ziyanından sorumlu tutulamaz ancak bu fıkradaki hükümlerin genelliğine halel getirmeksizin, buradaki her istisna, sınırlandırma, koşul ve özgürlük ve her hak, sorumluluktan muafiyet, savunma ve muafiyetler Taşıyıcıyada tabiidir ve Taşıyıcı, çalışanlarının veya acentelerinin veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının acentesi veya küratörü olarak hareket etmeli veya davranmalıdır; Bu fıkraya göre, bütün bu kişiler Taşımacılık Makbuzu (vtr) tarafından kanıtlandığı gibi sözleşmenin bir parçası haline gelir.Göndericiden taşımacı, çalışanları veya acentaları tarafından olması durumunda kayıp, hasar, gecikme vb gibi her türlü geri kazanılan veya kazanılabilir masraflar talep edilebilir.

Buzdolaplı Taşıma (Frigorifik Kasalı Kamyonlar)
21. Soğutuculu taşımacılık özelliği olan bütün araçlar, gemiye bindiklerinde kendi enerji kaynaklarını kullanmalarını yasaklayan Deniz Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan tüm düzenlemelere uymak zorundadırlar. Göndericinin rezervasyon sırasında talep etmesi ve gemideki enerji çıkışlarında uygunluk olması durumunda ve araç, patlamaya karşı uygun devre kesici ile donatılmış, yetkili makamlarca onaylanmış çıkışa sahipse, gemideki prizlerin kullanımına izin verilecektir. Bağlantı kullanımı, üçüncü şahıslara karşı da göndericinin sorumluluğundadır. Tüm bunlar mürettebata atfedilebilir olsa bile, elektriğin eksikliğinden ya da yetersizliğinden, elektrik voltajının değişmesi, arızası ya da arızalanmasından Taşıyıcı ve Gemi sorumlu değildir.Soğutma aracının motorunun çalışırken kıvılcım çıkarması durumunda enerji temini kesilecektir.

Taşıyıcının Sorumluluğunun İstisnaları ve Sınırlamalar
22. Taşıyıcı hiçbir koşulda, geminin gecikmesinden veya kalkışın iptal edilmesinden kaynaklanan, yükleme, boşaltma öncesinde veya sırasında olan veya kendi çalışanlarına atfedilse dahil, olası hasarlardan veya araçta kaybolan herhangi bir nesne veya yükten sorumlu değildir.
23. Gemi veya seyahatle ilgili farklı koşullar nedeniyle, kaptan, yolcuların ve yüklerin varış yeri dışındaki herhangi bir limanda inmesine izin verebilir. Bu durumda, gemi tarafından kapsanan mesafe ve harcanan zaman planlanandan daha azsa, taşıyıcı, talep üzerine, navlundaki yeterli bir farkı geri ödeyecek ve böylece kendisini başka bir tazminat biçiminden muaf olacaktır.
24. Gönderici ve / veya sürücü, aracın yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı ve tehlikeli şekilde istiflenmiş malları taşımadığını beyan eder.
25. Gönderici ve/veya şöför, Kaptan veya geminin temsilcilerine, aracında taşınan tehlikeli olabilecek maddeleri (yanıcı, patlayıcı vb IMO sınıfına ait maddeleri) yükleme başlamadan önce bildirmelidir ve araç ve sürücü bu maddeleri taşıyabileceklerine dair uygun sertifikalara sahip olmalıdır. Taşıyıcının, kaptanın veya acentasının bilgisi dahilinde tehlikeli maddeler gemide uygun yere yerleştirilebilir.
Bu tür tehlikeli malların taşınması, Deniz Ticaret Bakanlığı ve / veya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı tarafından öngörülen şartlara uygunluğa tabidir. Tehlikeli maddelerin mevcudiyeti için izin verilmiş olsa dahi, gemi için tehlike teşkil ederse, kaptan aracı gemiden çıkarmaya karar verebilir, veya tehlikeli maddeyi imha edebilir. Taşıyıcı, çalışanları ve acenteleri bu anlamda genel ortalamalar dışında hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.
26. Taşıyıcının, araçta yüklü olan malların tanımı, ağırlığı ve değeri hakkında hiçbir bilgisi yoktur.

Genel Ortalama
27. Genel Ortalama, 1974 tarihli York Antwerp Kurallarına tabi olacaktır. Malların teslim edilmesinden önce, Alıcı “Lloyd Ortalama Tahvilini” imzalayacak ve kariyer tarafından belirlenen depozitoyu katkı payı güvencesi olarak ödemek zorunda kalacaktır. 22. Madde altındaki mevduat, taşıyıcı ve tasfiye memuru tarafından belirlenen ortak hesaplarına yatırılacaktır. Taşıyıcı tarafından belirlenen bir veya daha fazla tasfiye memuru, tasfiyenin dostane bir şekilde Hanya, Yunanistan kentinde düzenlenmesini sağlayacaktır.

Yargı
27. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Yunanistan, Hanya şehri mahkemelerinin yetkili olacağı kabul edilmiştir.

Sürüş Yasağı

PROHIBITION OF CIRCULATION FOR HEAVY TRUCKS FOR YEAR 2019
Every Sunday for trucks heavier than 7,5 tons
Every Sunday from 09:00 am to 10:00 pm during following months:
january, february, march, april, may, october, november, december.
Every Sunday from 07:00 am to 10:00 pm during following months:
june, july, august, september.

DATE TIME
1 – 6 January from 09:00 to 22:00
25 April from 09:00 to 22:00
1 May from 09:00 to 22:00
6 – 13 – 20 July from 08:00 to 16:00
26 July from 16:00 to 22:00
27 July from 08:00 to 16:00
2 – 9 August from 16:00 to 22:00
3 -10 -15  August from 08:00 to 22:00
17 -24 August from 08:00 to 16:00
1 Novembre from 09:00 to 22:00
8 Decmber from 09:00 to 22:00
24 December from 09:00 to 14:00
25 – 26 December from 09:00 to 22:00

 Başka bir limandan yola çıkmak ister misiniz?

uffici anek venezia fusina

Venedik

Kerkira
İgumenitsa
Patra

Traghetti Grecia, Porto di Bari

Bari

Kerkira
İgumenitsa
Patra

Traghetti Grecia, Creta Cicladi Dodecanneso, Anek Lines

Pire

Girit
Kiklad Adaları
Oniki Adalar

Fiyat teklifi isteyin

GREECE

Yunanistan’da otel veya daire mi arıyorsunuz?

TATİLLER bölümümüzü ziyaret edin ve tatiliniz için sınırsız seçenekleri keşfedin

Book on-line Anek Lines

Telefonunuzdan veya PC den
Buraya tıklayın
ve online geminizi ayırtın!


rezervasyonunuzda değişiklik
yapmak ve/veya
sea smiles indiriminden yararlanmak için,
blze ulaşın 0712072346

Contattaci Anek Lines

Bize ulaşmak için tıklayın
Telefon: 0039.071.2072346
WhatsApp: İletişim için tıklayın
Email: info@anekitalia.com


Pazartesi’den Cuma’ya: 08:30–19:30
Cumartesi: 09:00–18:00